اردوی راهیان نور و پیشترفت

اردوی راهیان نور بسیج مهندسین عمران و صنعت استان زنجان از مناطق عملیاتی شلمچه و یادمان اروند والفجر ۸ 

اردوی راهیان نور و پیشترفت که با حضور جمعی از بسیجیان مهندسین عمران و صنعت در استان خوزستان برگزار شد . در این اردو مهندسین از مناطق عملیاتی شلمچه و یادمان اروند و الفجر 8 و همچنین در یادمان طلائیه منطقه عملیات‌های پیروزمندانه بدر و خیبر شرکت کردند . این اردو که بخشی از دوران  8 سال دفاع مقدس و پیروزی غرورمندانه جوانان ایران و از خودگذشتگی انها را به تصویر میکشد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو