جلسه تحقق شعارسال

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان با حضور رئیس و اعضای  هیئت اندیشه ورز ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان  مهندس نظری و مدیرسازمان بسیج مهندسین عمران و معماری مهندس برزگر در محل سالن جلسات نظام مهندسی با محوریت نشست تخصصی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال  " جهش تولید با مشارکت مردم"  برگزار گردید.

دراین نشست مدیرسازمان نظام مهندسی به بیان برنامه های آن نهاد به جهت افزایش هرچه بیشتر مشارکت مردم پرداختند و مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران راهکارها و نحوه ایجاد مشارکت بیشتر و موثر مردم در سطح جامعه ، پیرو امر تحقق شعار سال را بیان داشتند در انتهای  جلسه از مدیرنظام مهندسی استان و اعضای فعال هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو