آرامستان های شهر زنجان

 جلسه کارگروه مدیریت شهری در تاریخ 1400/02/05 در مجتمع شهید شهریاری برگزار گردید.

 در این جلسه مدیریت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به پیگیری و تلاش برای تحقق آن پرداختند و در خصوص آمادگی این سازمان و بسیجیان برای برگزاری هرچه بهتر کنگره ۳۵۳۵ شهید استان تاکید فرمودند.

رئیس کارگروه (دکتر جعفری) در صحبتهای خود با اشاره به اینکه تیم مدیریت شهری باید بر روی آرامستانها کار کنند به عنوان نمونه آرامستان قدیمی دهخدا و فتوایی که در این زمینه از مقام معظم رهبری اخذ شده اشاره و خاطرنشان کردند که حداقل زمان لازم برای احیا ۳۰ سال می باشد که با اعلام آمادگی اهالی برای تبدیل کردن آنجا به فضای سبز با رعایت مسائل شرعی میتواند گزینه مناسبی باشد، و یا نمونه دیگر در آرامستان جدید که هر بلوک ۲۰۰ تایی می باشد استفاده از قطعات جهت دفن اموات ، انتخابی و بی‌نظم گشتن آنجا را یاد آور شدند.


 در ادامه نیز سایر اعضا با اشاره به اینکه نحوه مکان یابی آرامستان بر اساس احادیث و روایات معصومین باید مد نظر قرار گیرد و به دسترسی و کارکرد آسان آرامستان برای مدت طولانی توجه ویژه صورت گیرد و همچنین با انتقاد از حذف المان ۱۵ خرداد بدون داشتن طرح جایگزین و انتقاد از نامگذاری مناطق حاشیه شهر با نامهای مقدس مطالبی را بیان کردند.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو