کارگروه پدافندغیرعامل

کارگروه پدافندغیرعامل

کارگروه پدافند غیر عامل بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان با حضور رئیس و اعضای کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل تشکیل جلسه داد 
در این جلسه مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان ضمن عرض خیر مقدم به شعار سال ضرورت توجه ویژه به تولید و همچنین موضوع انتخابات و اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات و همچنین موارد مهم بحث پدافند غیر عامل و مصوبات جلسه قبل کار گروه پرداخت و در ادامه رئیس(مهندس  سالک احمدی ) و اعضای کارگروه پدافند غیر عامل نظرات خود را در مورد تهدیدات و  الزامات پدافند غیر عامل را در کارگروه بیان نمودند 

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو