جلسه کارگروه مدیریت شهری2

جلسه کارگروه مدیریت شهری2

جلسه کارگروه مدیریت شهری با حضور رئیس و اعضای محترم کارگروه برگزار شد.
 در این جلسه مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران استان زنجان ضمن خیر مقدم  به اعضا با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و آرزوی قبولی عزاداری ها در ایام محرم به موضوعات گفتمان‌سازی ، احصاء مسائل و ارائه راهکار و حل مشکل  ومطالبه گری  پرداختند وهمچنین موضوعات و مصوبات جلسه قبلی مطرح شده را بیان و برنامه بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهری در هفته آینده را به اعضای جلسه اعلام نمودند.

 در این جلسه دکتر جعفری از تبدیل شدن شهرداری به یک دستگاه خدمات رسان انتقاد کردند، و با بیان مسائلی پیرامون طرح تفصیلی و طرح جامع شهری یادآور شدند متولی طرح تفصیلی و طرح جامع اداره راه و شهرسازی است و شهرداری مجری آن است که نیازمند توجه و پیگیری بیشتر می باشد.
 همچنین در ادامه جلسه مهندس هاشم لو نظرات خود را در خصوص چهارده بند برنامه های شورای اسلامی برحسب اولویت بیان نمودند.سپس از ارائه مشاوره به شوراهای اسلامی حمایت کردند.
 ودر ادامه سایر اعضای کارگروه درباره موضوع عملکرد سیستمی و درآمد و منبع درآمد شهرداری انتقادات و پیشنهاداتی را ارائه کردند.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو