پیشرفت پروژه منبع آب

به همت بسیج مهندسین عمران استان زنجان پروژه منبع ذخیره آب روستا در حال تکمیل شدن است.


مرحله سوم بتن ریزی (سقف سازه بعد از طی مراحل آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی کف و دیوارهها)منبع ذخیره آب روستای شیخ جابر با خرید بتن و انتقال بیش از پنجاه کیلومتری توسط میکسر ها و همچنین انتقال پمپ و دیگر کارهای مورد نیاز از قبیل محوطه سازی و تسطیح راه توسط لودر و گریدر ، با همت و تلاش  بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان و موسسه مسکن اجتماعی بسیج و همکاری خیرین و اهالی روستا انجام شد . این منبع ذخیره آب مشکل این روستا و چند روستای همجوار را خصوصا در فصل تابستان را برطرف می کند.
بازدید مدیر سازمان و هیئت همراه از مراحل پیشرفت کار 

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو