شعار سال

ایام الله دهه فجر بر ملت ایران مبارک باد

ایام الله دهه فجر بر ملت ایران مبارک باد

این نشان، نشان جمهوری اسلامی ایران است

ما همچنان ایستاده ایم

 

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو