ایام الله دهه فجر بر ملت ایران مبارک باد

ایام الله دهه فجر بر ملت ایران مبارک باد

این نشان، نشان جمهوری اسلامی ایران است

ما همچنان ایستاده ایم

 

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو