اردوی جهادی

🔹️به همت گروه جهادی شهید رستمخانی بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان اردوی جهادی در روستاهای ایلن ، عزیز لو و گوگلر توسط اعضای کانون و گروه جهادی برگزار گردید.


🔹️باهماهنگی انجام شده توسط گروه جهادی و مدیر کانون بسیج مهندسین عمران شهرستان زنجان در این اردو ارگانها و سازمانها و خیرین دست به دست هم داده در بخش‌های عمرانی ، معیشتی ، فرهنگی ، پزشکی ، دامپزشکی ،کشاورزی و آموزشی به فعالیت پرداختند . 

در این اردو که با همکاری و حضور گروه جهادی شهید رستم خانی بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان و موسسه خیریه مهر ماندگار زنجان و کمک امداد گران جهاد کشاورزی و عاشورا و گروه جهادی بسیج ادارات استانداری برگزار گردید،  بسته کمک معیشتی به ،  بسته بهداشتی ، بسته های دارویی و بسته های کمک آموزشی در مناطق محروم توزیع  گردید. 
در این اردو که اول در روستای ایلن اجرا شد تیم های مشاوره عمرانی پزشکی در دسته های روانپزشک، مامایی ، دندانپزشکی ، پزشک عمومی و اطفال همچنین در بخش های تخصصی در خصوص دامپزشکی و مشکلات آبی  فعالیت پرداختند ، این روستا که جمعیت ۷۷ نفری را دارا می باشد از نظر بیماریهای اطفال زنان و زایمان و دندانپزشکی  مورد ویزیت قرار گرفت و در آخر میان محرومان منطقه ۲۸ بسته شامل معیشتی داروی بهداشتی و آموزشی پخش گردید ، همزمان دسته‌ای از متخصصین به روستای عزیز لورفته و چشمه آب منطقه  توسط جمعی از اعضای سازمان عشایری جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار داده و مشکلات آن روستا را ارزیابی نموده و همچنین پزشک عمومی تمام نوزادان و افراد روستا که جمعاً هفت خانوار شامل ۳۰ نفر بودن را معاینه معالجه و ویزیت نمودند و هفت بسته معیشتی بهداشتی آموزشی و دارویی پخش کردید. 
🔹️در بخش دوم اردو روستای گوگلر در مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل مشکلات عدیده این روستا در مسائل عمرانی ، کشاورزی دامپروری و غذایی و میز خدمتی ، توسط مسئولین حاضر برگزار گردید و اهالی روستا توسط تیم های پزشکی مورد معاینه ، معالجه و ویزیت دارویی قرار گرفتند و در آخربیست و پنج بسته معیشتی بهداشتی آموزشی و داروی بین محرومان روستای گوگلر پخش گردید.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو