جلسه کارگروه مدیریت شهری

   جلسه کارگروه تخصصی مدیریت شهری در مورخ 99/11/13 برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مدیریت سازمان (مهندس مجتبی برزگر) ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، به رزمایش کمک مومنانه و طرح هرمهندس یک خانواده پرداخته و درخصوص آمادگی این سازمان و بسیجیان برای برگزاری هرچه بهتر کنگره 3535 شهید استان زنجان تاکید فرمودند.همچنین اهمیت موضوعات مطرح شده در کارگروه مدیریت شهری جهت بهبود کیفیت و اعتلای زندگی شهری را یادآوری نمودند.

در ادامه جلسه دکتر جعفری (رئیس کارگروه) به مصوبات و مشکلات احصاء شده در جلسات قبل پرداخته و با اشاره به روز مهندس، به نبود انسجام در حرکت جامعه مهندسین کشور انتقاد نمودند و همچنین در خصوص طرح آمایش محیط زیست، نواقصات طرح جامع، تاسیسات شهری، المان های شهری و موضوع آرامستانها و حاشیه نشینی شهر پرداختند که دو موضوع آخر مورد بحث اعضا قرار گرفت و پیشنهاداتی در همین خصوص مطرح شد.  سپس اعضای کارگروه به انتقاد از حذف المان 15 خرداد بدون داشتن جایگزین و انتقاد از نامگذاری مناطق حاشیه شهر با نام های مقدس پرداختند. همچنین در جلسه از بوجود آمدن باغشهر ها و صدور مجوز از طریق مراجع مربوطه و عدم نظارت به بناهای اجرا شده انتقاداتی وارد شد.

برهمین اساس پیشنهاداتی به سازمان های مربوطه از جمله پیشنهاد بررسی بازاستفاده از آرامستان بعد از گذشت مدت شرعی با رعایت موازین شرعی ارائه شد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو