جلسه کارگروه معماری و شهرسازی

جلسه کارگروه معماری و شهرسازی بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان برگزار گردید

در این جلسه ابتدا  مدیریت سازمان (مهندس برزگر) ضمن عرض خیرمقدم به اعضا ، به اهمیت سبک زندگی ایرانی-اسلامی از جمله معماری و شهرسازی مطلوب اسلامی بر اساس مطالعات مفید در شهرها و معماری های سنتی و بر اساس روایات(وسعت خانه ، جانمایی ، فضیلت مهمانداری و...) اشاره نموده و همچنین اهمیت طراحی شهرها مبتنی بر معماری اسلامی و انسان محور را تشریح نمودند . 

در ادامه جلسه رئیس کاگروه (خانم مهندس اسمخانی) پیگیری و حل مشکلات احصاء شده را مورد بحث قرار دادند و در ادامه جلسه موضوعات زیبا سازی، پیاده راه و المان ها، خوانایی گردشگری، آثار تاریخی، طرح نورپردازی، طرح فضای میان افزا، فرهنگ سازی و تشویق برای سرمایه گذاری در شهر زنجان، طرح راهنمای مدیریت بصری و معماری ایرانی اسلامی را مطرح شده و در انتها ضمن جمع بندی موضوعات به لزوم تمرکز تخصصی به موضوع نورپردازی شهری تاکید شد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو