جلسه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

جلسه کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل  در راستای بررسی برنامه های ابلاغی کشوری سازمان در محل اتاق جلسات بسیج مهندسین عمران و معماری  با حضور رئیس سازمان بسیج مهندسین استان و رئیس و اعضای کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل تشکیل گردید.

با عنایت به مصوبات جلسه قبل و در راستای تمهید مقدمات نظرسنجی از مهندسین صاحب نظر  (اعضای بسیج مهندسین و سازمان نظام مهندسی) جهت مشارکت در ویرایش نسخه جدید مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان اعضای جلسه نظراتی در بخشهای مختلف پدافند غیرعامل مطرح کردند و در ادامه مقرر گردید : جلسه ای در این زمینه  با حضور نمایندگان ادارات مرتبط برگزار گردد.
 همچنین مقرر گردید: اعضای محترم کارگروه تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با آمادگی و اشرافیت و مشارکت فعال در رابطه با موضوع و پرهیز از ورود به مباحث غیر مرتبط  نتایج نظرات را  جمع بندی و به سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور ارسال نمایند .
در این راستا استفاده از دستاوردهای دانش بنیان ها در زمینه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران بسیار مفید خواهد بود.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو