دیدار با خانواده شهید

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس دیدار با خانواده شهید والا مقام شهید میرزاقا رستمخانی با حضور جناب سرهنگ مهاجری جانشین ستاد تخصصی بسیج اقشار و نماینده بنیاد شهید استان مهندس محموداوغلی و مدیر بسیج مهندسبن عمران استان برگزار گردید. 
در این دیدار جناب سرهنگ مهاجری ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان های  شهدا بر ادامه راه شهدا تاکید کردند. 
و در این دیدار مادر شهید خاطراتی از فرزند شهید والا مقام خود بیان فرموردند.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو