جلسه هماهنگی هفته دفاع مقدس

جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس دراتاق جلسات سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه استان زنجان برگزار شد .

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو