حضور بسیج مهندسین عمران در افتتاحیه جهادگران فاطمیه 3

 افتتاحیه رزمایش جهادگران فاطمی ۳ (طرح رضوان) با حضور گروه های جهادی بسیج مهندسین عمران 

 افتتاحیه رزمایش جهادگران فاطمی ۳ (طرح رضوان) با حضور گروه های جهادی بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان و سایر اقشار ، با سخنرانی فرمانده محترم سپاه استان و نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زنجان و مدیران دستگاه های اجرایی در مجتمع فرهنگی و ورزشی امام علی(ع)برگزار شد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو