تقدیر از جهادگران بسیجی

از جهادگران مهندس بسیجی که در طول هفته بسیج همکاری موثر در خدمات رسانی در برگزاری برنامه های  جهادی بسیج مهندسین نقش موثری داشتند با حضور سرهنگ نجفی راد،  فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان زنجان و مهندس برزگر، مدیر سازمان  بسیج مهندسین عمران و معماری استان  با اهداء لوح سپاس تجلیل به عمل آمد

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو