جشنواره جهادگران علم و فناوری

جشنواره جهادگران علم و فناوری بسیج استان زنجان به منظور ارج نهادن و تجلیل از تلاشهای فناوران و مبتکران بسیجی برگزارگردید. 

در این جشنواره که با حضور و سخنرانی سردار کرمی برگزار شد علاوه بر برپایی نمایشگاه دستاوردها و طرح های برتر از طرح های موفق بسیج مهندسین عمران و معماری استان برادر دکتر کاوندی و خانم مهندس بیات نیز تجلیل بعمل آمد .

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو