کارگروه پدافند غیر عامل

کارگروه پدافند غیر عامل

کارگروه پدافند غیر عامل بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان با حضور رئیس و اعضای کارگروه تخصصی پدافند غیر عامل  و کارشناسان پدافند غیر عامل راه و شهرسازی و مدیریت بحران و نظام مهندسی استان تشکیل جلسه داد 

در این جلسه مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان ضمن عرض خیر مقدم به شعار سال ضرورت توجه ویژه به تولید و همچنین موارد مهم بحث پدافند غیر عامل از جمله نقاط آسیب پذیر در سطح شهر و استان و اقدامات متولیان  و مصوبات جلسه قبل کار گروه پرداخت و در ادامه رئیس و اعضای کارگروه پدافند غیر عامل نظرات خود را در مورد گستردگی حوزه تهدیدات و  الزامات پدافند غیر عامل علی الخصوص در سطح استان ، بوستان پدافند غیر عامل و کم توجهی مسئولین اجرایی به مبحث پدافندغیر عامل خصوصا پروژه‌های بزرگ و نیاز مندی به پیوستهای مربوط به پدافند غیر عامل را در کارگروه بیان نمودند و همچنین در این کارگروه دبیر همایش مجازی پدافند غیر عامل دانشگاه بناب که در این جلسه حضور داشتند به تبیین و توضیح اهداف این همایش پرداخت.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو