کمک مومنانه

#کمک مومنانه در یکی از محلات محروم شهر زنجان و همچنین روستای دیزج

بنا به گزارش روابط عمومی بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان ، در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص کمک مومنانه و اجرای مرحله سوم این رزمایش در قالب طرح شهید سلیمانی ، بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان با شناسایی روستای محروم و افراد محروم براساس بانک اطلاعات موجود اقدام به توزیع بسته های معیشتی و آموزشی در دهستان غنی بیگلو در بین افراد آسیب دیده از شیوع ویروس منحوس کرونا  و نیازمند نمود .

در این مرحله که با مساعدت گروه جهادی شهید رستمخانی این قشر  و کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان زنجان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  برگزار گردید ، بسته هایی (هر بسته به ارزش حداقل سه میلیون ریال) اقلام خریداری و توسط بسیجیان در بین نیازمندان توزیع گردید.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو