جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان زنجان 

 جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان زنجان باحضور اعضای محترم هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران استان ،  رئیس محترم سازمان بسیج مهندسین عمران و جانشین فرماندهی در ستاد تخصصی بسیج اقشار استان برگزار شد.

موضوعات ارائه شده در جلسه:
1️⃣ سیاست های ۳۸ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری وتبیین آنها و ضرورت مطالبه‌گری و گفتمان سازی توسط مهندسین بسیج عمران 
2️⃣تخصصي کردن کارکرد قشر بسیج مهندسین عمران  همانند سایر اقشار برای نقش آفرینی در جامعه
3️⃣  نقش آفرینی  برای تحقق دولت اسلامی 
4️⃣ کمک به ایجاد محله اسلامی  با حضور مهندسین بسیج عمران  در پایگاه های بسیج
و راهکارهای تحقق شعار سال و  اقتصاد دانش بنیان

راهکارهای ارایه شده:
1️⃣ تشکیل جلسات مستمر برای رسیدن به راهکارهای علمی و عملی 
2️⃣ برنامه‌ریزی برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی استانی و ارائه نظرات هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران برای گفتمان سازی و...
3️⃣ بررسی تخصصی سیاست‌های کلی نظام در میز و کارگروه‌های تخصصی هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و ارایه راهکارهای علمی و عملی 
و...

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو