کارگروه مسکن-خرداد/1401

جلسه کارگروه مسکن بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان  با حضور رئیس و اعضای کارگروه و معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان و حضور رئیس هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران  در محل این اداره کل برگزار شد.

🔹️در ابتدای این جلسه مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان مهندس برزگر ضمن تبریک دهه کرامت به اهمیت تولید مسکن و سیاست‌های دولت دراین زمینه و تلاش‌های انجام شده در سطح استان در راستای نهضت ملی مسکن و نقش آفرینی مهندسین در طرح محله اسلامی و درصورت نیاز  ارتباط داشتن با  بازآفرینی محلات در بافت‌های فرسوده اشاره نمودند .
🔹️در ادامه جلسه مهندس شاهین فر معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ضمن خیر عرض مقدم به اعضا جلسه در رابطه با سهمیه هفتاد و دو هزار واحدی این استان در طرح نهضت ملی مسکن که از این تعداد بیست هزار واحد روستایی و پنجاه و دو هزار واحد شهری خواهد بود ، به تفکیک مطالب مربوط به هرکدام ، در خصوص  اقدامات انجام شده در نهضت ملی مسکن در سطح استان و شهرستانها و درصد پیشرفت فیزیکی این پروژهها و کارهای انجام شده و نقش آفرینی شرکت‌های مشاورین حقوقی در این طرح ها  و کاهش هزینه تمام شده در این پروژهها و...  پرداختند و گزارش مبسوط و جامعی  را به اعضای حاضر در جلسه ارائه نمودند. 
و همچنین ایشان در ادامه به موضوع  مسکن در بافت‌های فرسوده و طرح‌های بازآفرینی محلات پرداخته و از وجود برنامه های اجرایی لازم در این زمینه خبر دادند که نیازمند همکاری و  تعامل اهالی ساکن در این مناطق  خواهد بود . و در پایان برای همکاری با بسیج مهندسین عمران استان در این زمینه استقبال و  اعلام آمادگی  کردند.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو