مدیریت شهری

کارگروه تخصصی مدیریت شهری بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان با حضور رئیس کارگروه دکتر جعفری و اعضای کارگروه تشکیل جلسه داد. 

در این جلسه که با حضور رئیس ودبیر و  اعضای کارگروه و همچنین خانم دکتر رحیما عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تشکیل شد در خصوص مسائل مهم  شهری از جمله مدیریت واحد شهری ، توزیع عادلانه امکانات شهری ، تحلیل هزینه سود پروژه‌ها و ... اندیشه ورزی  و اولویت‌ بندی ها جهت  پیگیری های بعدی  مورد بحث بررسی قرار گرفت. 

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو