تدریس مبحث پدافند غیر عامل توسط اعضای بسیج مهندسین عمران استان زنجان

یکی از کلاس های برگزار شده در همایش تخصصی مسئولین  کانون ها ی بسیج مهندسین عمران و معماری کشور، مبحث پدافند غیر عامل و مدیریت بحران بود که توسط مهندس سالک احمدی، یکی از مدرسین بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان ارائه شد.

مطالب این جلسه را میتوان به طور کلی به دو مبحث پدافند غیر عامل کالبدی و پدافند غیرعامل در ساختمان ها تقسیم کرد. در بخش اول به اهمیت رعایت پدافند غیر عامل در تصمیم گیری های کلان کشوری توسط مسئولین مربوطه با توجه به ورود دشمنان به جنگ های ترکیبی و سایبری اشاره شد. مانند لزوم دسته بندی و توجه به جانمایی اماکن استراتژیکو لزوم توجه به پراکندگی مراکز حیاتی کلان شهر ها و کاهش سرانه جمعیتی شهر ها نسبت به مساحت آنها.

در بخش دوم اهمیت تکمیل و به روز رسانی قوانین مرتبط با پدافند غیرعامل در  آیین نامه های نظام مهندسی و لزوم گنجاندن فضاهای امن در ساختمان های مهم تاکید شد سپس نمونه هایی از عدم رعایت پدافند غیرعامل در طراحی نمای خارجی ساختمان و در نتیجه عواقب آن پس از حادثه انفجار بیروت به نمایش درآمد. از دیگر مباحث این بخش می توان به لزوم طراحی چند منظوره ساختمان ها و المان های شهری برای تغییر کاربری در شرایط بحران اشاره کرد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو