کارگروه مسکن

کارگروه مسکن بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان با حضور رئیس کارگروه (مهندس موسوی) و اعضای کارگروه با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال(مهار تورم و رشد تولید) در حوزه مسکن به مناسبت هفته معلم برگزار شد . 

در این جلسه به اهمیت و ضرورت تولید مسکن با اشاره به کلیات و آمارهای مسکن شهری در شهر زنجان و با بیان آمارهایی از جمله آمار ازدواج سالانه و جوانی جمعیت براساس آخرین سرشماری و عقب ماندگی در تولید مسکن در سالهای گذشته و در مجموع نیازمندی سالانه در سطح استان و طبق آخرین آمار که مربوط به سال ۹۵ می باشد ۶۰ درصد مالک و مابقی جمعیت خانوار شهری زنجان مستاجر می باشند ، که پیش بینی میشود که درصد مستاجران کمی افزایش داشته باشد و چاره ای جز تامین مسکن نداریم ، اما باید بگونه ای باشد که باعث ایجاد تورم نشود ، و در این دو سال اخیر استان زنجان در تولید مسکن ملی از جمله استانهای برتر کشور میباشد. در شهر زنجان ۱۷ هزار  واحد حمایتی  به غیر از بخش خصوصی و بافت فرسوده ساخته میشود. 
هزینه های بالای حاشیه ای در تولید مسکن و ضعف کنترل و نظارتی موثر بر قیمت مصالح و عدم همکاری در آزاد سازی و تحویل زمین از سوی ادارات از جمله عوامل ایجاد تورم میباشد . در حوزه مسکن روستایی و شهری تقاطع گیری انجام میشود و این اقدامی موثر جهت جلو گیری از سوء استفاده افراد سود جو میباشد. و مقاوم سازی واحدهای روستایی در استان حدود 56 درصد انجام شده است و درجذب اعتبار روستایی زنجان توانست رتبه اول دست یابد .
لازم به ذکر است ۳۶۰ نوع شغل مرتبط با مسکن می باشد که این یک فرصت استثنایی برای اشتغال زایی می باشد

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو