جلسه معماری و شهرسازی

جلسه تعاملی بسیج مهندسین عمران و معماری و دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با موضوع معماری و شهرسازی اسلامی با حضور مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران استان مهندس برزگر و معاونت فرهنگی دانشگاه و مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، رئیس و  اعضای کارگروه معماری و شهرسازی بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان و تنی چند از اساتید بسیجی معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار گردید.

دکتر مهدی ساشورپور معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه: در هر دوره ای از تاریخ که فیلسوفان بزرگی وجود داشتند معماری نیز در آن دوره در اوج بوده است. در حال حاضر حلقه مفقود شده معماری، توجه به انسان به عنوان کاربر و متقاضی است، چرا که هیچ توجهی به شرایط زندگی اشخاص و خانواده ها در طراحی ساختمان ها انجام نمی گیرد، و تنها معیار اقتصادی بودن پروژه هاست. 

 دکتر مهدی سالک احمدی: در بعد فرهنگی که از ابعاد پدافند غیرعامل محسوب می شود، معماری و شهرسازی یکی از شاخه های بسیار مهم است، که بدین منظور راه اندازی کمیسیون تخصصی معماری و شهرسازی گامی مورد نیاز است.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو