دیدار مسؤلین سازمان با رئیس سازمان نظام مهندسی

دیدار آقای مهندس انصاری (جانشین) ، مهندس پاینده(مسئول فرهنگی) سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور و رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری زنجان با رئیس سازمان نظام مهندسی زنجان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی، مهندس مجتبی زاده (رئیس سازمان نظام مهندسی زنجان) ضمن تقدیراز تعامل سازنده مابین بسیج مهندسین استان با سازمان نظام مهندسی ساختمان، از آمادگی سازمان در خصوص اجرای برنامه های علمی و فرهنگی و کارگروه های تخصصی خبر دادند. 

  مهندس انصاری نیز ضمن تقدیر از فعالیت ها و حمایت های سازمان نظام مهندسی خصوصا در بحث کمک مومنانه، با اشاره به روحیه جهادی اعضای بسیج و ظرفیت این مهندسین، به آمادگی بسیج مهندسین استان در راستای پیشبرد مسائل و موضوعات مرتبط با مهندسی تاکید نموده و به تشکیل کارگروه‌های تخصصی هفت‌گانه در بسیج مهندسین و استفاده از این ظرفیت در راستای ارائه مشاوره و حل مشکلات استان اشاره نمودند.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو