میز خدمت جهادی روستای قندر قالو

میز خدمت جهادی و ارائه مشاوره فنی و عمرانی در روستای محروم قندرقالو از توابع بخش ارمغانخانه استان زنجان با حضور بسیج مهندسین عمران استان انجام شد . در این برنامه از جمله موضوعات که با حضور نماینده قرار گاه پیشرفت و آبادانی بررسی  شد طرح اصلاح و بهسازی مسجد این روستای محروم بود

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو