کارگروه راه و شهرسازی

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: حضور جامعه مهندسی در برنامه راهیان نور و آشنایی با مجاهدت های دوران هشت ساله دفاع مقدس، از مصادیق والای جهاد تبیین است و باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل  راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: هفته دفاع مقدس فرصت بسیار خوبی است تا اقدامات و کارهایی که رزمندگان و ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن در بخش های مختلف در کشور انجام دادند بتوانیم به نحو مطلوبی  ورود جدی کرده و به خوبی تبیین کنیم. 

اسماعیلی تاکید کرد: وظایف ما در این عرصه به مراتب سنگین تر از رشادت هایی است که ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس انجام دادند  که در این میان باید اقدامات انجام شده و اهداف عالیه ایثارگران را به نسل جوان و خانواده ها تبیین کنیم و اشاعه دهیم. 

وی با بیان اینکه نسل امروز پشتوانه های انقلاب بوده و ادامه دار و پرچم دار نهضت انقلاب هستند،گفت: جوانان باید به نحو احسن از رشادت ها و اقدامات انجام شده توسط ایثارگران آگاهی و اطلاع لازم را داشته باشند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان،با بیان اینکه نیازهای راهیان نور جامعه مهندسین احصاء شود، گفت: در این راستا برنامه ریزی لازم برای راهیان نور جامعه مهندسین تهیه و تمهیدات لازم اندیشیده شود. 

وی افزود: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان در خصوص تامین ایاب و ذهاب راهیان نور جامعه مهندسین مدیریت لازم را داشته باشد که خوشبختانه این اداره کل در جابه جایی زائرین به کربلا و مشهد مقدس حضور فعال و گسترده ای داشت. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یاد آورشد: نسبت به حضور جامعه مهندسین در برنامه راهیان نور فراخوان لازم برای ثبت نام مشخص شده و اطلاع رسانی لازم انجام شود تا امکانات لازم برای ایاب و ذهاب مشخص شود و همچنین به تناسب تعداد مهندسین، برنامه ها و نیازها مشخص شود.  

اسماعیلی بر لزوم برگزاری مستمر و مرتب جلسه راهیان نور و پیشرفت  در این اداره کل تاکید کرد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو