روز قدس و حمایت از مردم مظلوم غزه

 

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان با حضور پرشور مردم و اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین در زنجان برگزار شد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو