مانور سراسری سیل و زلزله

بیست و پنجمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در هنرستان مهدوی شهر زنجان با مشارکت دانش آموزان و نیروهای امدادی برگزار شد..

در این مانور که مدیر سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان حضور داشت و با تلاش های مدیریت کارگروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و عوامل اجرایی در دبیرستان مهدی برگزار شد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: این شهر در حاشیه یک گسل زلزله واقع شده و لازم است اصول مقابله با زلزله را در استان آموزش دهیم.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو