تجلیل از کانون خدابنده

در آیین اختتامیه همایش کشوری بسیج مهندسین عمران و معماری کشور، کانون شهرستان خدابنده استان زنجان به عنوان کانون نمونه معرفی شد.

در آیین اختتامیه همایش کشوری بسیج مهندسین عمران و معماری کشور، کانون شهرستان خدابنده استان زنجان به عنوان کانون نمونه معرفی شد و از مهندس حسینخانی مدیر این کانون تقدیر به عمل آمد. از فعالیت های شاخص این کانون می توان به انجام پروژه های  آبرسانی روستا های نیازمند در قالب طرح عمران روستا و برگزاری میزهای خدمت تخصصی برای حل مشکلات روستاییان اشاره کرد.

ترجمه: قالب گرافطراح: امـ اسـ لاو